Skapa konto

  • När du köper våra produkter eller tjänster alternativt besöker oss via kundportalen samlar vi in dina personuppgifter såsom exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta för att kunna hantera beställning och administration av ditt köp. Hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter samt nå dig rörande till exempel användarfrågor, tekniska uppdateringar eller erbjudanden. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. OBS! Registrering på securitybrands.se kan ske för endast hos oss registrerade partners.
  • Styrkeindikator
  • För att underlätta hanteringen ytterligare ber vi dig att fylla i uppgiften ovan: