WC588P

Kolmonoxiddetektor.

Trådlös detektor för installation där det finns risk för uppbyggnad av kolmonoxid gas, som exempelvis bredvid gasoltank eller bil (avgaser). Placeras alltid med låg placering då gasen fyller på nedifrån och upp. Detekterar skadliga koncentrationer av kolmonoxid i ett tidigt skede. Kolmonoxid (CO) är en mycket giftig gas utan färg, lukt och smak. Trådlös anslutning 868 MHz. Placeras med fördel i husvagn, husbil, båt och kök där gasol (spis) installerats. För mer information, se länk produktbeskrivning.

Art nr: 500-583