SD360

Optisk rökdetektor.

Trådlös detektor för installation i dammfria utrymmen (ej kök). Detektorn sänder en signal till centralenheten när det förinställda rökgränsvärdet överskrids. SD360 har ett sabotagelarm som aktiveras direkt vid bryt- och stöldförsök. Trådlös anslutning 868 MHz. Placeras med fördel i bostäder, kontor samt fabrik för tillverkning av läkemedel. För mer information, se länk produktbeskrivning.

Art nr: 500-584