PMC5

USB programmeringsnyckel.

Tillåter överföring av system-programmering mellan centralapparater och BabyWare. PMC5 har ett lås som förhindrar oavsiktlig förlust av data. LED statusindikering. Seriell kontakt för uppladdning och nedladdning från centralen.

Art nr: 600-604