NB338-4C-12

Optisk 4-tråds rökdetektor.

4-tråd. Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. För mer information, se länk produktbeskrivning.

  • Certifierad: EN54-7
Art nr: 600-220