MG5075 TM70 IP150+ paket

MG5075. TM70. IP150+. (hybrid; trådlöst och (trådbunden)

MG5075 centralapparaten med ABS kapsling och transformator. TM70 touchscreen manöverpanel. IP150+ för säker internetuppkoppling. PCS GSM modulskompatibel. Trådlös anslutning av moduler betyder att utökning av systemet är mycket enkelt och touchscreen manöverpanelen ger tydlig översikt över systemet. IP modulen tillåter rapportering till larmcentral och Insite GOLD appen. Installeras med fördel på ett litet kontor eller villa. För mer information, se länk produktbeskrivning.

  • EN 50131, Grade 3
  • EN 50130-5, Class II
  • EN 50136, SP2
Produktblad, MG5075 centralapparat
Art nr: 080