MG5075 TM50 paket

MG5075. TM50. (hybrid; trådlöst och trådbunden)

MG5075 centralapparaten med ABS kapsling och transformator. TM50 touchscreen manöverpanel. IP150+ internet- och PCS GSM modulskompatibel. Trådlös anslutning av moduler betyder att utökning av systemet är mycket enkelt och touchscreen manöverpanelen ger tydlig översikt över systemet. Installeras med fördel på ett litet kontor eller villa. För mer information, se länk produktbeskrivning.

  • EN 50131, Grade 2
  • EN 50130-5, Class II
  • EN 50136, SP2
Produktblad, MG5075 centralapparat
Art nr: 500-529