K641R

EVO manöverpanel med kortläsare.

4-tråds buss. Användarvänlig manöverpanel. Ger kontroll och information för ditt system på svenska via en blå upplyst klartext LCD display. K641R har även en integrerad kortläsare, använd din tagg för till- och frånkoppling eller passage. Kompatibilitet: DGP-848, EVO48, EVO192, EVOHD. Placeras med fördel på ett litet kontor eller bostad. OBS! endast tillgänglig i engelskspråkig version. För mer information, se länk produktbeskrivning.

Art nr: 200-129