K641+

EVO manöverpanel.

4-tråds buss. Användarvänlig manöverpanel. Ger kontroll och information för ditt system på svenska via en blå upplyst klartext LCD display. Kompatibilitet: EVO system. Placeras med fördel på butiker, grossistföretag och verkstadsindustrin samt trävaru- och livsmedelshandeln.För mer information, se länk produktbeskrivning.

  • Intygad av: SBSC i larmklass 3, cert nr 15-88. SSF 1014, utgåva 5 (tillsammans med EVOHD centralapparat).
  • EN 50131, Grade 3
  • EN 50130-5, Class II
Art nr: 200-224