IPR512

IP mottagare Paradox.

Mottagarenhet för rapportering in till larmcentral. Möjliggör mottagande av rapportering från Paradox system via IP. För mer information, se länk produktbeskrivning.

  • EN 50136, SP5

Art nr: 711-716