EVOHD TM50 Airborne DC paket

Larm och passage. EVOHD. TM50. Airborne DC. Plåtlåda EVOHD. (trådbunden)

EVOHD centralapparaten (en flexibel central som klarar stora utbyggnader och installationer), TM50 touchscreen manöverpanel, DC larmsändare, larmkommunikation via två av varandra oberoende larmöverföringsvägar. IP150+ internet- och PCS GSM modulskompatibel. Plåtlåda inklusive transformator. Kan utökas med RTX3 trådlös mottagare för att hantera trådlösa enheter. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighetsautomationer där användarvänlighet och kontroll är i fokus samt en SBSC godkänd rapportering mot larmcentral önskas. En touchscreen manöverpanel ger enkel styrning av anläggningen och Paradox bussbaserade system betyder att utökning av säkerhetssystemet är kostnadseffektivt och enkelt. För mer information, se länk produktbeskrivning.

  • Intygad av: SBSC i larmklass 3, cert nr 15-88. SSF 1014, utgåva 5.
  • EN 50131, Grade 3
  • EN 50131, Grade 2
  • EN 50130-5, Class II
  • EN 50136, SP2
Produktblad, EVOHD centralapparat
Art nr: 201-116