EVO192 TM50 Airborne DC paket

Larm och passage. EVO192. TM50. Airborne DC. Plåtlåda standard. (trådbunden)

EVO192 centralapparaten (en flexibel central som klarar stora utbyggnader och installationer), TM50 touchscreen manöverpanel, plåtlåda inklusive transformator. DC larmsändare, larmkommunikation via två av varandra oberoende larmöverföringsvägar. IP150+ internet- och PCS GSM modulskompatibel. Kan utökas med RTX3 trådlös mottagare för att hantera trådlösa enheter. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighetsautomationer där användarvänlighet och kontroll är i fokus samt en SBSC godkänd rapportering mot larmcentral önskas. En touchscreen manöverpanel ger enkel styrning av anläggningen och Paradox bussbaserade system betyder att utökning av säkerhetssystemet är kostnadseffektivt och enkelt. För mer information, se länk produktbeskrivning.

  • Intygad av: SBSC i larmklass 3, cert nr 13-455. SSF 1014, utgåva 5.
  • EN 50131, Grade 3
  • EN 50131, Grade 2
  • EN 50130-5, Class II
  • EN 50136, SP2
Produktblad, EVO192 centralapparat
Art nr: 201-115