CVT485

RS485 konvertering för PCS modul.

CVT485 är en omvandlare som möjliggör montering av PCS modul upp till 300 meter från centralapparaten. Monteras direkt på centralapparaten för att förlänga kabeln ut till PCS265 och PCS250.

Art nr: 711-719