AWZ512

Relä dubbelt.

Dubbel relämodul för styrning av till exempel statusindikationer i lågströmsinstallationer. Används som mellanrelä för PGM utgångar på Paradox enheter. För mer information, se länk produktbeskrivning.

Art nr: 700-134