Image

Larmklassade perimeterskydd

Ett starkt skydd

Paradox Security Systems Ltd, erbjuder testade och godkända egenutvecklade säkerhetsprodukter från Kanada i toppklass för bland annat Smarta hem och Säkra rum, alltid i framkant när det gäller design och ny teknik. Här hittar du unika säkerhetsprodukter designade för specifika ändamål, krypterade för högsta säkerhet. Den höga driftsäkerheten garanterar att t ex larmen fungerar i alla situationer. Produkterna används flitigt av företag och privatpersoner med höga krav på säkerhet, ur affärsmässig och försäkringsmässig synpunkt. Paradox Security har SBSC godkända säkerhetsprodukter ända upp till larmklass 3, högst i Sverige. Paradox produkter finns i fler än 100 länder över hela världen via lokala distributörer.

Certifierade produkter
Genom Paradox unika mjukvaror och IP-teknologi kan användaren ta kontroll över sina säkerhetslösningar var som helst i världen. Lägg till nya användare och styr behörigheter via PC mjukvara. Övervaka ditt system, styr belysning, värme eller portar via mobiltelefonens app. Paradox har produkter som är certifierad av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscerifiering) som intygar att produkterna lever upp till lagar, standarder och marknadskrav. De tillverkas i fabriker som regelbundet kontrolleras och håller en hög kvalitetsnivå. Allt för att du som slutkund ska vara trygg i ditt val av leverantör och produkt.

Från slott till koja
I Sverige finns Paradox produkter installerade i allt från slott, gods, gårdar, hotell, kyrkor, tillverkningsföretag och industrier, SKB, ambassader, bilhallar, handelsområden, butiker till kommunala anläggningar som till exempel skolor, daghem och idrottshallar samt nybyggnationer.

Image