Frakt och leverans

Leverans- och supportvillkor

1      Beställning
2      Betalning
3      Frakt
4      Leverans
5      Garanti
6      Ångerrätt
7      Reklamationer och reparationer
8      Standardsupportvillkor


1. Beställning
För att du ska känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen som återförsäljare att kontakta våra säljare eller maila in din beställning till Paradox Security. Vi ber slutkund/privatkunder att kontakta sin lokala installatör och fråga efter våra produkter.

2. Betalning
Kontant eller 30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. Angivna priser är i stycketal (där inget annat anges). Samtliga priser är angivna exklusive moms. Paradox Security förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande. Beroende på inköpsvolymer kan Paradox Security vara beredd att lämna rabatter.

3. Frakt 
Fritt från Paradox Security lager i Stockholm. Vid leverans med företagspaket eller budbil faktureras fraktkostnaden.

4. Leverans

4.1 Beställ före 12:30 – Leverans nästa dag
Leverans sker på avtalad leveranstid. Vid leverans via företagspaket inlämnas varorna för fraktbefordran samma dag som beställningen görs förutsatt att beställningen inkommit till Paradox Security senast kl. 12.30 samma dag. Paradox Security är ej ansvarig för fraktföretagets eventuella förseningar.

4.2 Skadad försändelse
Synlig skada ska anmälas till Företagspaket omedelbart. Dold skada eller saknat gods ska anmälas inom 7 dagar efter mottagandet, annars gäller inte Företagspakets försäkring och Paradox Security påtar sig inte ansvaret. Telefon till Företagspaket: 020-23 22 20.

5. Garanti 
Garantitiden på fabrikationsfel är 2 år från leveransdatum.

6. Ångerrätt
Kreditering accepteras endast t o m 2 månader från fakturerings datum. Produkten måste återlämnas i obruten förpackning. Krediteringsavgiften är 35 % på fakturerat belopp.

7. Reklamationer och reparationer

7.1 Ansvar.
Paradox Security har inget som helst ansvar – utöver vad garantin omfattar – för indirekta skador som felaktiga produkter förorsakar. Paradox Security friskriver sig från person-, sak- eller förmögenhetsskada och all annan skada av vad slag det må vara som förorsakas av produkternas användning. Paradox Security ansvar är således strikt begränsat till utbyte eller reparation av felaktig produkt.

7.2 Reparationskostnad.
Kostnaden för reparationen skall uppges av Paradox Security och betalas till Paradox Security för varje reparerad enhet. Produkter som Security Brands bedömer inte kan repareras skall ersättas med motsvarande produkt så långt detta går mot att Paradox Security erhåller marknadsmässig ersättning.

7.3 Reklamationsrätt.
I de fall reklamationsrätt åberopas skall produkterna returneras till Paradox Security med angivande av vilka fel som åberopas under garantin. Garantin omfattar endast utbyte eller reparation av felaktiga produkter. Ersättning för resor, arbetstid eller fraktkostnader ingår ej i garantin. Reparation vid utgången produkt som Paradox Security bedömer kan repareras skall repareras och återsändas. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter efter 2 år.

8. Standardsupportvillkor
Paradox Security AB ställer som krav att ni som företag har ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få arbeta med Security Brands produkter, vilket innebär att personen som för er räkning installerar våra produkter bör ha kunskap i el och svagströmsutbildning, grundläggande datorkompetens samt ha genomgått utbildning på vald Paradox produktserie. Om en tekniker/installatör kontaktar vår supportavdelning utan erforderlig utbildning på vald Paradox produktserie utgår en supportkostnad (enligt timdebitering).